ETHEREUM

Šta je Ethereum i kako funkcioniše?

Ethereum je decentralizovana blockchain mreža koju pokreće Ether token koji omogućava korisnicima da vrše transakcije, pokreću DeFi aplikacije…

Jan 15, 2022