Skoro 6 milijardi$ izgubljeno u 3AC, Celsius i drugim!

Jul 22, 2022

Investicije u kriptovalute koje su izgubljene, vrijedne su 6 milijardi američkih dolara. Izgubljene investicije su rezultat masovne likvidacije putem serije masovnih rasprodaja koje su se dogodile za vijeme 5. i 6. mjeseca. Najveći gubitnik je očekivano Luna Fundation Guard, čak i ispred 3AC.

Izvor: U.today.com

  • Izgubljene su milijarde američkih dolara za vrijeme ovih masovnih rasprodaja i bankrota određenih korporacija
  • Prema procjenama izgubljeno je oko 6 milijardi američkih dolara

Najveći dio gubitka realiziran je za kriptovalute koje su bile vezane uz seriju velike likvidacije koja se dogodila nakon što je cijena Bitcoina “propala” sa 30,000$ na 17,000$.

Luna Foundation Guard je izgubila više od 80,000 BTC-a, koji su u protuvrijednosti više od 1.8 milijardi američkih dolara za to vrijeme. Drugo mjesto odlazi Tesli jer je korporacija prodala 900 milijuna američkih dolara vrijednoh BTC-a u periodu u 5. mjesecu.

Izvor: U.today

Čuveni Three Arrows Capital nije bio najveći gubitnik na tržištu unatoč tome što je bio jedna od najpopularnijih tema za vrijeme ovog sveobuhvatnog ludila.

U slijed Teslinih financijskih izvješća, postalo je jasno da masovna rasprodaja od strane ove korporacije je pogurala cijenu Bitcoina do 17,000$, što je prouzročilo i daljnju likvidaciju koja je pogodila i Three Arrows Capital i uzrokovala likvidaciju veliku količine pozicija, uključujući i Ethereum, koji je pratio pad Bitcoina.

Ako promatramo na ovaj način ljeto 2022. godine bi moglo biti period od najgorih mjeseci za sveukupno tržište, koje je sružilo na kritične razine, što bi moglo imati izravan utjecaj na cjelokupnu industriju i ulaganje u kriptovalute u dugoročnom periodu.

Izvor: U.Today

Ostale vijesti: VITALIK BUTERIN SMATRA DA JE ETH DOVRŠEN TEK 55%!